Tekenen van het eenddraadschema + situatieschema, plaatsen verlichting.