uittekenen van de schema’s, plaatsen van nieuwe aarding, vernieuwen oud verdeelbord. Plaatsen verlichting en nieuwe stopcontacten bijplaatsen.